Svatební obřad

svatba

Svatební obřad

Začínáte připravovat svatbu? Měli byste si jako první zodpovědět otázku na to, jestli chcete obřad civilní nebo církevní.

Přestože obřady probíhají vcelku stejně, je v nich mnoho rozdílů, na které byste měla být připravená.

Církevní obřad

Svatba církevní probíhá v kostele, ale ještě před tím musíte zajít na matriční úřad, kde obdržíte osvědčení, že jste splnili všechny zákonné náležitosti pro uzavření platného manželství. S osvědčením a křestním listem se dostavíte za oddávajícím, nejlépe 3 měsíce před sňatkem. Pokud je jeden z partnerů nepokřtěný, a přesto chcete církevní sňatek, musí oddávající farář požádat o svolení biskupa.

Před uzavřením církevního sňatku se setkáte s farářem, který vám pohovoří o vztahu k víře, církevním svátostem, významu církevního sňatku aj. (tzv. příprava na manželství).

Celý církevní obřad trvá bez mše cca 30minut. Následně po svatbě orgán církve, před kterým jste uzavřeli sňatek pošle protokol o uzavření manželství na váš matriční úřad.

Zajistíme:

  • svatba v kostele

Civilní obřad

Svatební civilní obřad může probíhat mnoha způsoby, přesto obsahuje několik úředně stanovených pravidel. Například oddávající musí mít kolem krku stuhu v barvách trikolory nebo s sebou musíte mít průkaz totožnosti, bez těchto věcí by se svatba nemohla konat.

Jak bude obřad probíhat je zcela na vás. Nejčastěji se koná v obřadní síni, do které vejdete za hudebního doprovodu. Jsou-li rodinné vazby úplné, prochází uličkou nejprve ženich se svojí matkou, následován svědky, poté přichází matka nevěsty s ženichovým otcem, a nakonec nevěsta se svým otcem.

Poté přichází na řadu proslov oddávajícího, svatební slib, souhlas se vstupem do manželství, výměna snubních prstýnků, novomanželské políbení, podepisování svatebního protokolu, a nakonec blahopřání od oddávajícího, matrikářky a svědků.

Zajistíme:

  • svatba na louce
  • svatba v přírodě
  • svatba na zahradě
  • svatba na statku
  • svatba na zámku

 

Domluvte si s námi bezplatnou schůzku a přesvědčte se sami, zda jsme pro Vás ti praví.

About Me

O nás

Připravíme vám perfektní svatbu a eventy naplánované do posledního detailu bez zbytečných starostí

Mám zájem