Svatební obřad

Mimořádná svatba potřebuje mimořádnou péči
svatba

Svatební obřad

Začínáte připravovat svatbu? Měli byste si jako první zodpovědět otázku na to, jestli chcete obřad civilní nebo církevní.

Přestože obřady probíhají vcelku stejně, je v nich mnoho rozdílů, na které byste měla být připravená.

Církevní obřad

Svatba církevní probíhá v kostele, ale ještě před tím musíte zajít na matriční úřad, kde obdržíte osvědčení, že jste splnili všechny zákonné náležitosti pro uzavření platného manželství. S osvědčením a křestním listem se dostavíte za oddávajícím, nejlépe 3 měsíce před sňatkem. Pokud je jeden z partnerů nepokřtěný, a přesto chcete církevní sňatek, musí oddávající farář požádat o svolení biskupa.

Před uzavřením církevního sňatku se setkáte s farářem, který vám pohovoří o vztahu k víře, církevním svátostem, významu církevního sňatku aj. (tzv. příprava na manželství).

Celý církevní obřad trvá bez mše cca 30minut. Následně po svatbě orgán církve, před kterým jste uzavřeli sňatek pošle protokol o uzavření manželství na váš matriční úřad.

Zajistíme:

  • svatba v kostele

Civilní obřad

Svatební civilní obřad může probíhat mnoha způsoby, přesto obsahuje několik úředně stanovených pravidel. Například oddávající musí mít kolem krku stuhu v barvách trikolory nebo s sebou musíte mít průkaz totožnosti, bez těchto věcí by se svatba nemohla konat.

Jak bude obřad probíhat je zcela na vás. Nejčastěji se koná v obřadní síni, do které vejdete za hudebního doprovodu. Jsou-li rodinné vazby úplné, prochází uličkou nejprve ženich se svojí matkou, následován svědky, poté přichází matka nevěsty s ženichovým otcem, a nakonec nevěsta se svým otcem.

Poté přichází na řadu proslov oddávajícího, svatební slib, souhlas se vstupem do manželství, výměna snubních prstýnků, novomanželské políbení, podepisování svatebního protokolu, a nakonec blahopřání od oddávajícího, matrikářky a svědků.

Zajistíme:

  • svatba na louce
  • svatba v přírodě
  • svatba na zahradě
  • svatba na statku
  • svatba na zámku

 

Domluvte si s námi bezplatnou schůzku a přesvědčte se sami, zda jsme pro Vás ti praví.

About Me

O nás

Připravíme vám perfektní svatbu naplánovanou do posledního detailu bez zbytečných starostí.

Mám zájem